top of page

Privacy- en cookiebeleid

Geüpdatet op 1 februari 2022

Wij hechten bij Ehwaz Coaching veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.
In deze privacyverklaring voor onze website geven we graag een helder en transparant overzicht van hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor de firma:
Ehwaz Coaching en de bevoegde personen werkende binnen Ehwaz Coaching,
maatschappelijke zetel: Ouwegemsesteenweg 87, 9750 Kruisem
ondernemingsnummer: BE0884906551.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ehwaz Coaching houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).
 

1. Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt:      

  • het reageren op ingevulde contactformulieren

  • ·het versturen van nieuwsbrieven, mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkenen)

  • ·het uitvoeren van de administratie in verband met onze (mogelijke) samenwerking

2. Persoonsgegevens die kunnen verwerkt worden

​​persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, bedrijfsnaam en btw-nummer.

 

3. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde in ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven.  Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

4. Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13,lid2 van de Verordening bewaart Ehwaz Coaching de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

5. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Ehwaz Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Ehwaz Coaching gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners). Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met Ehwaz Coaching.

 

6. Rechten van de gebruikers

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Vragen hierover kan je mailen naar info@ehwazcoaching.be

7. Cookies

Ehwaz Coaching gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

  • Google Analytics Functie

  • Meta (Facebook, Instagram)

  • Google +
     

Ehwaz Coaching werkt met statistiekentools en gebruikt analytische cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, hoeveel mensen bepaalde blogs lezen etc. Deze informatie is voor ons van groot belang. Op basis van deze gegevens kunnen we de website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken.

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Mocht je op onze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet benomen, laat het ons dan weten.

 

8. Wijziging van het Privacybeleid

Ehwaz Coaching behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband.

 

9. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met Ehwaz Coaching op het volgende adres: info@ehwazcoaching.be

bottom of page