top of page

Equi Traject

Omdat de taal van de kudde ook in ons spreekt

Coaching met paarden Kruisem | Ehwaz Coaching

Ook als mens maken we deel uit van verschillende 'kuddes' zoals je gezin van herkomst, je huidige gezinssituatie, de werkomgeving, vriendenkring, enz...
In elke kudde leeft een bepaalde rangorde en heb je als individu een bepaalde plek en taak. Voor paarden zijn deze wetmatigheden een natuurlijke evidentie.  Als mens zijn we hier wat vervreemd van geraakt.   We voelen ons niet altijd thuis in onze omgeving, vinden niet altijd onze plek, en kennen vaak onze talenten en (paarde)krachten niet.

Dit traject maakt je bewust van de dynamieken in jouw kudde(s). 
Je krijgt een dieper inzicht in je patronen en kan op die manier jouw rechtmatige plek innemen.  Zo kan je als volwaardig kuddelid meewerken aan de harmonie van het geheel.

Coaching met paarden Kruisem | Ehwaz Coaching

Het Traject

Stap in vertrouwen

Ont-moet de

kudde

Kennismaking en oriëntering

Jouw Plek in

de kudde

Opstelling in het veld

Lichaamstaal

en Patronen

Patronen herkennen

Ontdek jouw

(Paarde)kracht

Bewegen vanuit je ziel

Leven in

Harmonie

Ehwaz Actieplan

Het team

coaching met paarden, Ehwaz Coaching, Veerle Vandendriessche

Salto

Rescued Appaloosa &
leider van de kudde

Coaching met paarden Kruisem | Ehwaz Coaching, coaching met paarden, Ehwaz Coaching, Veerle Vandendriessche

Brego

Rescued Konik & 
rechterhand van Salto

Coaching met paarden Kruisem | Ehwaz Coaching, coaching met paarden, Ehwaz Coaching, Veerle Vandendriessche

Ubi

Rescued Konik &
hengst van de kudde

coaching met paarden, Ehwaz Coaching, Veerle Vandendriessche

Jorvik

Konikpaard

coaching met paarden, Ehwaz Coaching, Veerle Vandendriessche

Izar

Konikpaard
uit het Natuurgebied Het Zwin

coaching met paarden, Ehwaz Coaching, Veerle Vandendriessche

Botai

Konikpaard
uit het natuurgebied De Panne

Coaching met paarden Kruisem | Ehwaz Coaching, coaching met paarden, Ehwaz Coaching, Veerle Vandendriessche

Veerle

Coach & Trainer
Ehwaz Coaching

Coaching met paarden Kruisem | Ehwaz Coaching, coaching met paarden, Ehwaz Coaching, Veerle Vandendriessche

Leen

Herderin & Hoedster van
De Natuurkudde

Ik heb er een energiek gevoel aan overgehouden.  Voor het eerst in weken heb ik niet de nood om om 21u in mijn bed te kruipen.   Ik vond het heerlijk tussen de paarden en heel fijn en veilig bij jou.  Je voelt me aan en zonder woorden op de gepaste momenten begrijpen we elkaar.  Warme dankbare groeten

D. - Leerkracht

bottom of page